23.05.2019

VIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 30 maja 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji.
 2.  Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
 3.  Sprawozdanie Burmistrza
  z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4.  Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
 5.  Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury
  za 2018 r.
 6.  Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Czaplinek
  z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  za rok 2018’’. 
 7.  Prezentacja multimedialna pod nazwą ,,Przygotowanie do sezonu turystycznego Gminy Czaplinek w 2019 r.’’.
 8.  Wolne wnioski, informacje i zapytania uczestników sesji.
 9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 73/19);

  b)  zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r. (druk nr 74/19);

  c)  wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 75/19);

  d)  wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 76/19).

 11. Komunikaty.

 12. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 Istnieje możliwość obejrzenia „na żywo” przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej. W tym celu proszę kliknąć link poniżej:
 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:55).

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM