18.12.2020

Konkurs Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów, sołtysów do zgłaszania zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej, zawierającego opis zrealizowanego przedsięwzięcia wraz z załączoną na płycie CD dokumentacją zdjęciową.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 lutego 2021r.

Szczegółowe informacje określa regulamin konkursu

http://kss.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin.pdf