18.12.2020

Informacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 odbyła się XXVII Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

W Sesji uczestniczyło 14 radnych, 6 radnych obradowało zdalnie (Marcin Czerniawski, Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś). Nieobecna radna Krystyna Kryczka. 


Rada Miejska podjęła następujące uchwały
w sprawie
:

a)  uchylenia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;

b)  zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych. Radny Zdzisław Łomaszewicz nie brał udziału w głosowaniu;

c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM