Czaplinecki Ośrodek Kultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 marca 2010 19:38

Czaplinecki Ośrodek Kultury

ul. Pławieńska1a

78-550 Czaplinek

Konto PBS o/Czaplinek
21 8581 1027 0400 0941 2000 0001

tel./fax (94) 375-55-06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://www.facebook.com/czaplineckiosrodek.kultury

Dyrektor CzOK - Marcin Naruszewicz

 

 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXIV/297/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniono nazwę Czaplineckiego Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji na Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz nadano nowy statut.

Czaplinecki Ośrodek Kultury istnieje od 1 sierpnia 1980 r. Powołanie do życia Ośrodka Kultury w Czaplinku narodziło się z potrzeby ożywienia życia kulturalnego, stworzenia głównej placówki -koordynatora wszelkich działań kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w mieście i gminie Czaplinek.

W strukturze CzOK znajduje się 12 świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Machliny, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, od 1997r.
Izba Muzealna. Od 2015 r. Instytucją kieruje Dyrektor CzOK - Marcin Naruszewicz.

Podstawowym terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Czaplinek, Ośrodek może również działać na terenie województwa zachodniopomorskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Czaplinek, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Cel i zakres działań:

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
 • integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
 • stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowań, sekcji i zespołów i innych,
 • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, prelekcji, przeglądów, konkursów, festiwali i innych imprez artystycznych, rozrywkowych
 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Czaplinek, instytucjami i organizacjami społecznymi, innymi osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z gminami partnerskimi.

Ośrodek Kultury prowadzi również działalność gospodarczą m.in.:

 • wynajmuje pomieszczenia na cele kulturalne, rozrywkowe i handlowe
  oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
 • prowadzi wypożyczalnie,
 • sprzedaje bilety na imprezach własnych i zleconych,
 • wykonuje usługi biurowe (ksero, bindowanie, drukowanie) oraz drobne reklamy (ulotki, plakaty druk do formatu A3 lub ręcznie malowane, zaproszenia, banery itp.),
 • organizuje imprezy kulturalno-rekreacyjne na zlecenie.


Ośrodkiem Kultury kieruje jego dyrektor, który jednoosobowo zarządza Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

Ośrodek Kultury, jako organizator koncertów, festynów, konkursów i przeglądów
gościł wiele sław m.in.: Zespół Dżem, Stachursky, Ich Troje, Żuki, Kombii, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Boys, Akcent, Bayer Full, Kabaret Ani Mru Mru, Masters, Majka Jeżowska, Krzysztof Krawczyk, Hanka Bielicka, Daniel Olbrychski, Katarzyna Dowbor, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Zespół Pieśni iTańca Śląsk, Michał Bajor, Beata Tyszkiewicz, Zespoły Cygańskie, Don Wasyl, Pectus, EKT Gdynia, 13 Posterunek, Marcin Daniec, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret pod Wyrwigroszem, Wojciech Siemion, Radosław Pazura, Ewa Skarżanka, Jan Englert, Stanisław Mikulski, Majtki Bosmana, Relax i wielu innych.

Ośrodek organizuje także cykliczne imprezy plenerowe (np.: Festyn Majowy, Dni Czaplinka, Święto Wody i Ryby, Miejsko – Gminne Dożynki, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej ,,O Złotą Czaplę Czaplinka”), konkursy i turnieje (np. Ogólnopolski Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. J.Ch. Paska, Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich, Eliminacje Miejsko – Gminne: Małego Konkursu Recytatorskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Regionalny Konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Polska kartka świąteczna” itp.).

W ciągu roku szkolnego prowadzone są zajęcia w sekcjach, klubach i kołach zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych: plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, gry na instrumentach, rękodzieła artystycznego.

Przy Czaplineckim Ośrodku Kultury działa również Społeczne Ognisko Muzyczne oraz Czaplinecki Klub Seniora.

Współpraca zagraniczna:

Od września 1993 roku Ośrodek Kultury współpracuje z partnerskim niemieckim miastem Bad Schwartau. Razem zorganizowano wiele imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów zarówno w Czaplinku jak i w Bad Schwartau. Często zespoły artystyczne z CzOK były zapraszane do Bad Schwartau, gdzie prezentowały swoje umiejętności teatralne, taneczne i wokalne. W 2000r. młodzieżowa grupa Teatru „BAJERA” została zaproszona do Bad Schwartau przez amatorski teatr dorosłych „Bühne 15 VHS”. Przez tydzień przygotowywano wspólny spektakl techniką „teatru cienia” (bez słów, kolorowy, z piękną muzyką) pt. „O królewnie ze szklanej góry” – niemieccy aktorzy grali wspólnie z polską młodzieżą, uczestniczyli w warsztatach teatralnych, spotkaniach integracyjnych, a także wspólnych wycieczkach. Efekt tej pracy zaprezentowano w Muzeum w Bad Schwartau dla widowni niemieckiej i polonijnej. Dodatkowo „BAJERA” zagrała spektakle „teatru cienia”: ekologiczny pt. „Oni” oraz bajkę „Sen Piotrusia”. Rok wcześniej Teatr „Bühne 15 VHS” wystawiał swój spektakl w języku niemieckim na deskach Czaplineckiego Ośrodka Kultury dla młodzieży LO, uczącej się języka niemieckiego.
W ramach współpracy podczas festynów w Czaplinku prezentowały się niemieckie Orkiestry Dęte i Rozrywkowe, a także Chóry i Zespoły Ludowe. Wielokrotnie w Muzeum w Bad Schwartau prezentowano prace artystyczne ukazujące tradycje polskich Świąt Bożego Narodzenia. Prace wykonywane były przez dzieci z Klubu Plastyka, świetlic wiejskich oraz uczniów czaplineckich szkół.
Dzięki wsparciu finansowemu władz miasta Bad Schwartau, Ośrodek Kultury mógł podnieść standard swoich usług, m.in. doposażając sprzęt audio-wizualny, wykonując remont Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportów Wodnych.

 

 

 

 

 

 


 

Jedne z wielu imprez kulturalnych organizowanych w Czaplinku

I Czaplineckie Forum Kobiet


Koncerty Gwiazd

Mikołajki


Jarmark Bożonarodzeniowy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Feriada dla dzieci

Turniej Szachowy

Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. J.CH.Paska

Jarmark Wielkanocny

Turniej Rycerski

Święta Majowe

Dzień Dziecka

Dni Czaplinka

Dożynki Gminne

Zawody Motocyklowe Cross Country

Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych


Poprawiony: poniedziałek, 08 czerwca 2015 13:33