20.02.2020

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 27 lutego 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. 
  3. Sprawozdanie Burmistrza
    z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski, informacje i zapytania uczestników sesji.
  6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czaplinek na rok szkolny 2019/2020 (druk
nr 168/20);

b)   wyznaczenia delegata Gminy Czaplinek do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (druk nr 169/20);

c)   wydzierżawienia na okres od 1 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk
nr 170/20);

d)   wydzierżawienia na okres do 30 września 2021 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 171/20);

e)   wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 172/20);

f)    wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 173/20);

g)   wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 174/20);

h)   wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 175/20);

i)   wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 176/20).

8. Komunikaty.

9. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 Istnieje możliwość obejrzenia „na żywo” przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej. W tym celu proszę kliknąć link poniżej:
 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:55).

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM