18.03.2020

XIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku

XIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego  odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Mając na uwadze wprowadzone na terenie całego kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19, oraz występujące realne zagrożenie rozprzestrzenienia się na terenie gminy Czaplinek koronawirusa, podjąłem decyzję, że sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana na  dzień 26 marca 2020 r. odbędzie się bez udziału gości i publiczności.

Ww. ograniczenie ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich osób uczestniczących w sesji i mam nadzieję, że spotka się z Państwa zrozumieniem. W trosce o nasze wspólne dobro i zdrowie proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do ww. mojej decyzji.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 26 marca 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku - www.czaplinek.pl

W tym celu proszę kliknąć link poniżej:

 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:55).

 

Poniżej podaję porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. 
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2020 r.”(druk nr 178/20);
  2. wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 179/20);
  3. wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 180/20);
  4. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 181/20);
  5. wydzierżawienia na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 182/20);
  6. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. (druk nr 183/20);
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 (druk nr 184/20);
  8. zmiany uchwały Nr XL/340/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 185/20);
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł. S. na działalność Burmistrza Czaplinka (druk nr 186/20).
 1. Komunikaty.
 2. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady      
Michał Olejniczak