06.05.2020

Wyniki otwartego konkursu ofert 2020

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 46/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 6 maja 2020 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r., z zakresu: wybór operatora projektu (regrantingu) na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. na terenie Gminy Czaplinek. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub do pobrania poniżej.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – inspektor ds. promocji i turystyki