28.02.2020

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Finansów i Budżetu
05.03.2020 r., godz. 14.00

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja na temat zadłużenia, kredytów, pożyczek i obligacji.
  2. Wstępne zapoznanie się
    z wykonaniem budżetu gminy
    za 2019 r.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z prac Komisji Finansów i Budżetu za 2019 r.
  4. Sprawy bieżące.
Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM