20.02.2020

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  25.02.2020 r., godz. 17.00

Tematy posiedzenia:

  1. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czaplinek
    za rok szkolny 2018/2019.
  2. Zapoznanie się z propozycjami sportowo – kulturalnymi do kalendarza imprez w Gminie Czaplinek na 2020 r.
  3. Omówienie świadczenia usług
    w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek. 
  4. Sprawy różne. 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM