12.02.2020

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

informacja

W związku z prowadzoną ewidencją zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, przypominamy mieszkańcom gminy Czaplinek o obowiązku zgłaszania posiadania takiego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Obowiązek zgłoszenia wynika z przepisów art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a osoby które tego obowiązku nie wypełnią w pierwszej kolejności będą poddane kontroli przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej w Czaplinku.

Wypełnione druki prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. nr 3); za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek; pocztą elektroniczną na adres e-mail: gkiosatczaplinek [dot] pl lub za pośrednictwem sołtysa.
Prosimy mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń w jak najszybszym terminie.

WAŻNE!!
Mieszkańcy, którzy zgłosili już raz zbiornik bądź przydomową oczyszczalnie ścieków do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza, a nic się nie zmieniło nie mają obowiązku ponownie składania takiego formularza.

Do pobrania: 
Autor: 
Katarzyna Trzcińska - Insp. ds. ochr. śr