04.05.2020

O G Ł O S Z E N I E Z G K

Logo ZGK

ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą awarii na oczyszczalni ścieków od dnia 06.05.2020r. do 08.05.2020, tabor asenizacyjny będzie zrzucać ścieki komunalne do stacji zlewczej na terenie przepompowni głównej przy ul. Jeziornej.
W związku z tym w okolicach ulic Jeziornej i Długiej może pojawiać się przykry w odbiorze zapach ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców.

Zakład Gospodarki Komunalnej      
w Czaplinku Sp. z o.o.             
ul. Grunwaldzka 2,   tel. 375 55 37