18.05.2020

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rady Miejskiej

W dniu 21 maja  2020 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku: Finansów i Budżetu oraz Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2019 rok.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Czaplinka za 2019 rok.
  3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Czaplinka o stanie mienia gminy Czaplinek.
  4. Sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2019 rok (Komisja Rewizyjna).
  5. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego (Komisja Rewizyjna).
  6. Przygotowanie projektu Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (Komisja Rewizyjna).

Mając na względzie wprowadzone w skali kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19 posiedzenie komisji  odbędzie się bez udziału gości i publiczności.