02.05.2019

K o m u n i k a t - Czarne Małe, przejazd kolejowy

Przejazd Czarne Małe

„Modernizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”

Wykonawca robót budowlanych informuje, że całkowicie zamknięty zostanie przejazd kolejowo-drogowy w dniu 13 maja 2019 r. do godz. 15 ºº w ciągu drogi powiatowej nr 2001Z Czaplinek – Czarne Małe (w czasie zamknięcia dla ruchu udostępniony będzie przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 1278Z Czarne Małe – Łubowo).