18.05.2020

CZAPLINEK PAMIĘTA

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

     Dzisiaj, 18 maja,  w setną rocznicę urodzin Papieża – Polaka władze Gminy Czaplinek w osobach: burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Olejniczaka oraz radnego Wacława Mierzejewskiego odwiedziły miejsce, upamiętniające Jana Pawła II.

     Pod pomnikiem Ojca Świętego złożone zostały kwiaty oraz znicze, a kilka minut ciszy i skupienia pozwoliły wspomnieć tego Wielkiego Człowieka. Jezioro Drawsko, tak bliskie sercu Karola Wojtyły, szumiąc majestatycznie, dało harmonijną i odpowiednią do chwili oprawę uroczystości.

     Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu