18.03.2020

Budżet obywatelski - wstrzymanie głosowania

Budżet obywatelski

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) Burmistrz Czaplinka informuje, że głosowanie w ramach konsultacji społecznych określone w zarządzeniu Nr 27/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, określenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i określenia wzoru formularza listy poparcia zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaje wstrzymane do odwołania.

Ww. decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o zapewnienie wszystkim mieszkańcom równych możliwości oddawania głosów na wybrane projekty (zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną), głosowanie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy w późniejszym czasie.