Archiwum

05.05.2020
Komputery do nauki zdalnej już w szkołach
W ramach przyznanego, w kwocie 68.757,00 złotych, dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego z projektu pn.
Logo ZGK
04.05.2020
O G Ł O S Z E N I E Z G K
ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą awarii na oczyszczalni ścieków od dnia 06.05.2020r. do 08.05.2020, tabor asenizacyjny będzie zrzucać ścieki komunalne do stacji zlewczej na terenie przepompowni głównej przy ul. Jeziornej.W związku z tym w okolicach ulic Jeziornej i Długiej może pojawiać się przykry w odbiorze zapach ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy.
życxzenia na dzień strażaka
04.05.2020
Życzenia na Dzień Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania strażakom OSP Gminy Czaplinek za gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za trud i zaangażowanie  w tej niezwykle niebezpiecznej misji ratowania życia i mienia ludzkiego. To dzięki Waszej odwadze, poświęceniu i wyrzeczeniom mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie.
01.05.2020
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto Flagi obchodzone jest w Polsce 2 maja. Zostało ustanowione w Polsce 20 lutego 2004 r., aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zachęcamy Państwa do wywieszenia biało-czerwonej flagi na balkonie lub przy domu.
XX Sesja Rady Miejskiej
30.04.2020
Informacja z XX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku
W dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 1100 odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania), zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Strony