Aktualności

Budżet Obywatelski
18.03.2020
Budżet Obywatelski 2020
Burmistrz Czaplinka informuje, że Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego powołany na podstawie zarządzenia Nr14/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów. 
Budżet obywatelski
18.03.2020
Budżet obywatelski - wstrzymanie głosowania
Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz.
Dostarczania żywności
17.03.2020
Dostarczanie żywności dla osób objętych kwarantanną
Wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
17.03.2020
Lotnisko w Broczynie
Referat Sportu i Rekreacji informuje, iż od 17 marca 2020 r. decyzją władz miasta Czaplinka lotnisko w Broczynie  jest zamknięte do odwołania z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa .  
komunikat
16.03.2020
Komunikat Burmistrza Czaplinka
W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starsznym, samotnym, niepełnosprawnym i bezdomnym, informuję, że osoby takie mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Czaplinku pod nr tel.

Strony